RobertoValenzi Avatar

Các bài tham dự của RobertoValenzi

Cho cuộc thi Logo Design for VinAlps

 1. Á quân
  số bài thi 249
  Bài tham dự #249 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Bị từ chối
  0 Thích