hoch2wo Avatar

Các bài tham dự của hoch2wo

Cho cuộc thi Logo Design for VinAlps

 1. Á quân
  số bài thi 233
  Bài tham dự #233 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Đã rút