twindesigner Avatar

Các bài tham dự của twindesigner

Cho cuộc thi Logo Design for VinAlps

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 224
  Bài tham dự #224 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 336
  Bài tham dự #336 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 335
  Bài tham dự #335 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 229
  Bài tham dự #229 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 228
  Bài tham dự #228 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 235
  Bài tham dự #235 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 231
  Bài tham dự #231 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 308
  Bài tham dự #308 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 309
  Bài tham dự #309 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 232
  Bài tham dự #232 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 234
  Bài tham dự #234 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 230
  Bài tham dự #230 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for VinAlps
  Đã rút