harry1110sl Avatar

Các bài tham dự của harry1110sl

Cho cuộc thi Logo Design for Vizuli

 1. Á quân
  số bài thi 118
  Graphic Design Bài thi #118 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 50
  Graphic Design Bài thi #50 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 189
  Graphic Design Bài thi #189 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 33
  Graphic Design Bài thi #33 cho Logo Design for Vizuli
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 126
  Graphic Design Bài thi #126 cho Logo Design for Vizuli
  Bị từ chối
  0 Thích