palelod Avatar

Các bài tham dự của palelod

Cho cuộc thi Logo Design for Vizuli

 1. Á quân
  số bài thi 207
  Graphic Design Bài thi #207 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 137
  Graphic Design Bài thi #137 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 136
  Graphic Design Bài thi #136 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 56
  Graphic Design Bài thi #56 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 208
  Graphic Design Bài thi #208 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 209
  Graphic Design Bài thi #209 cho Logo Design for Vizuli
  Bị từ chối
  0 Thích