palelod Avatar

Các bài tham dự của palelod

Cho cuộc thi Logo Design for Vizuli

 1. Á quân
  số bài thi 207
  Bài tham dự #207 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 137
  Bài tham dự #137 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 208
  Bài tham dự #208 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 209
  Bài tham dự #209 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  Bị từ chối
  0 Thích