safi97 Avatar

Các bài tham dự của safi97

Cho cuộc thi Logo Design for Vizuli

 1. Á quân
  số bài thi 83
  Graphic Design Bài thi #83 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 153
  Graphic Design Bài thi #153 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 113
  Graphic Design Bài thi #113 cho Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 112
  Graphic Design Bài thi #112 cho Logo Design for Vizuli
  Bị từ chối
  0 Thích