safi97 Avatar

Các bài tham dự của safi97

Cho cuộc thi Logo Design for Vizuli

 1. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 153
  Bài tham dự #153 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Vizuli
  Bị từ chối
  0 Thích