medmihaly Avatar

Các bài tham dự của medmihaly

Cho cuộc thi Logo Design for WebSpore LLC

 1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for WebSpore LLC
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for WebSpore LLC
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for WebSpore LLC
  Bị từ chối
  0 Thích