stojicicsrdjan Avatar

Các bài tham dự của stojicicsrdjan

Cho cuộc thi Logo Design for Website relaunch

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Website relaunch
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Website relaunch
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Website relaunch
  Đã rút