emandme Avatar

Các bài tham dự của emandme

Cho cuộc thi Logo Design for Wii U Clan

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Wii U Clan
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Wii U Clan
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Wii U Clan
  Đã rút