haska Avatar

Các bài tham dự của haska

Cho cuộc thi Logo Design for Wii U Clan

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Wii U Clan
  Graphic Design Bài thi #7 cho Logo Design for Wii U Clan
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Wii U Clan
  Graphic Design Bài thi #2 cho Logo Design for Wii U Clan
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Wii U Clan
  Graphic Design Bài thi #1 cho Logo Design for Wii U Clan
  Bị từ chối
  0 Thích