alfamdq Avatar

Các bài tham dự của alfamdq

Cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  Bị từ chối
  0 Thích