itcostin Avatar

Các bài tham dự của itcostin

Cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Yellpedia.com
  Đã rút