JKChandra Avatar

Các bài tham dự của JKChandra

Cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA

 1. Á quân
  số bài thi 467
  Bài tham dự #467 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 459
  Bài tham dự #459 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 456
  Bài tham dự #456 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 389
  Bài tham dự #389 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 388
  Bài tham dự #388 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 386
  Bài tham dự #386 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 382
  Bài tham dự #382 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 459
  Bài tham dự #459 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 387
  Bài tham dự #387 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Đã rút