twindesigner Avatar

Các bài tham dự của twindesigner

Cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA

 1. Á quân
  số bài thi 187
  Bài tham dự #187 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 186
  Bài tham dự #186 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 185
  Bài tham dự #185 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 183
  Bài tham dự #183 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 182
  Bài tham dự #182 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZINGARA
  Đã rút