1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Direct Marketing Site (Services and educational courses)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Direct Marketing Site (Services and educational courses)
  Graphic Design Bài thi #2 cho Logo Design for a Direct Marketing Site (Services and educational courses)
  0 Thích