1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Direct Marketing Site (Services and educational courses)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Direct Marketing Site (Services and educational courses)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Direct Marketing Site (Services and educational courses)
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Direct Marketing Site (Services and educational courses)
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Direct Marketing Site (Services and educational courses)
  0 Thích