1. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Bị từ chối
  0 Thích