1. Á quân
  số bài thi 226
  Bài tham dự #226 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 244
  Bài tham dự #244 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 246
  Bài tham dự #246 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 218
  Bài tham dự #218 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 245
  Bài tham dự #245 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Đã rút