1. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Graphic Design Bài thi #123 cho Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Bị từ chối
  0 Thích