1. Á quân
  số bài thi 273
  Bài tham dự #273 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 272
  Bài tham dự #272 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
  Bị từ chối
  0 Thích