1. Á quân
    số bài thi 266
    Bài tham dự #266 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Fashion Store - Castello (footwear, clothing)
    Bị từ chối
    0 Thích