jigsFLD Avatar

Các bài tham dự của jigsFLD

Cho cuộc thi Logo Design for a Foundation

 1. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Bị từ chối
  0 Thích