outlinedesign Avatar

Các bài tham dự của outlinedesign

Cho cuộc thi Logo Design for a Foundation

 1. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Foundation
  Đã rút