1. Á quân
    số bài thi 28
    Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
    Đã rút