1. Á quân
  số bài thi 832
  Bài tham dự #832 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 826
  Bài tham dự #826 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  0 Thích