1. Á quân
  số bài thi 435
  Bài tham dự #435 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 434
  Bài tham dự #434 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 433
  Bài tham dự #433 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 432
  Bài tham dự #432 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 431
  Bài tham dự #431 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút