1. Á quân
  số bài thi 558
  Bài tham dự #558 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 741
  Bài tham dự #741 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 588
  Bài tham dự #588 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút