1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 480
  Bài tham dự #480 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 479
  Bài tham dự #479 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút