5zones Avatar

Các bài tham dự của 5zones

Cho cuộc thi Logo Design for a Media Company

 1. Á quân
  số bài thi 189
  Bài tham dự #189 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 188
  Bài tham dự #188 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 187
  Bài tham dự #187 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  Bị từ chối
  1 Thích