JediArtist Avatar

Các bài tham dự của JediArtist

Cho cuộc thi Logo Design for a Media Company

 1. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  Graphic Design Bài thi #121 cho Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  Graphic Design Bài thi #73 cho Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  Graphic Design Bài thi #74 cho Logo Design for a Media Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  Graphic Design Bài thi #60 cho Logo Design for a Media Company
  Bị từ chối
  1 Thích