logofarmer Avatar

Các bài tham dự của logofarmer

Cho cuộc thi Logo Design for a Media Company

 1. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Media Company
  Đã rút