akshaydesai Avatar

Các bài tham dự của akshaydesai

Cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio

 1. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích