ideaz13 Avatar

Các bài tham dự của ideaz13

Cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích