shamim550 Avatar

Các bài tham dự của shamim550

Cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio

 1. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a Modern Ceramics Studio
  Bị từ chối
  0 Thích