1. Á quân
  số bài thi 211
  Bài tham dự #211 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a guide Magazine for small businesses and projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 210
  Bài tham dự #210 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a guide Magazine for small businesses and projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 209
  Bài tham dự #209 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a guide Magazine for small businesses and projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 120
  Bài tham dự #120 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a guide Magazine for small businesses and projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a guide Magazine for small businesses and projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a guide Magazine for small businesses and projects
  Bị từ chối
  0 Thích