Nikitapsd Avatar

Các bài tham dự của Nikitapsd

Cho cuộc thi Logo Design for a law firm: Bowie Yorke

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a law firm: Bowie Yorke
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a law firm: Bowie Yorke
  Bị từ chối
  0 Thích