PhilippB Avatar

Các bài tham dự của PhilippB

Cho cuộc thi Logo Design for a new Web Portal

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a new Web Portal
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a new Web Portal
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a new Web Portal
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a new Web Portal
  Bị từ chối
  0 Thích