SheryVejdani Avatar

Các bài tham dự của SheryVejdani

Cho cuộc thi Logo Design for allergy

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for allergy
  Bị từ chối
  0 Thích