jenjon2000 Avatar

Các bài tham dự của jenjon2000

Cho cuộc thi Logo Design for an organic farm

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for an organic farm
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for an organic farm
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for an organic farm
  Đã rút