ngdinc Avatar

Các bài tham dự của ngdinc

Cho cuộc thi Logo Design for begoz.com

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for begoz.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for begoz.com
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for begoz.com
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for begoz.com
  Đã rút