dim1970gr Avatar

Các bài tham dự của dim1970gr

Cho cuộc thi Logo Design for buychina.com

 1. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for buychina.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 427
  Bài tham dự #427 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for buychina.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 415
  Bài tham dự #415 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for buychina.com
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 377
  Bài tham dự #377 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for buychina.com
  Đã rút