kidzao Avatar

Các bài tham dự của kidzao

Cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 168
  Bài tham dự #168 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 120
  Bài tham dự #120 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Đã rút