sangkavr Avatar

Các bài tham dự của sangkavr

Cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"

 1. Á quân
  số bài thi 188
  Bài tham dự #188 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for company named "HACCP Guide"
  Đã rút