1. Á quân
    số bài thi 27
    Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for dntexit or dnexit.com is a photo-entertainment website
    Đã rút