taganherbord Avatar

Các bài tham dự của taganherbord

Cho cuộc thi Logo Design for etul

 1. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for etul
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for etul
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for etul
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for etul
  Bị từ chối
  0 Thích