Mackenshin Avatar

Các bài tham dự của Mackenshin

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích