babasdesign Avatar

Các bài tham dự của babasdesign

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Á quân
  số bài thi 174
  Bài tham dự #174 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 173
  Bài tham dự #173 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 172
  Bài tham dự #172 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 163
  Bài tham dự #163 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Đã rút