banto212 Avatar

Các bài tham dự của banto212

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Á quân
  số bài thi 165
  Bài tham dự #165 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 164
  Bài tham dự #164 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 133
  Bài tham dự #133 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích