jagadeeshrk Avatar

Các bài tham dự của jagadeeshrk

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Á quân
  số bài thi 250
  Bài tham dự #250 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 249
  Bài tham dự #249 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 248
  Bài tham dự #248 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 246
  Bài tham dự #246 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích