kecristobal Avatar

Các bài tham dự của kecristobal

Cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia

 1. Á quân
  số bài thi 209
  Bài tham dự #209 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 200
  Bài tham dự #200 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 199
  Bài tham dự #199 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 198
  Bài tham dự #198 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for iTalent.Asia
  Bị từ chối
  0 Thích